Localitzant Tremp.

Localitzant Tremp.

Notes 0

El chico del porex.

El chico del porex.

Notes 0

Pam!

Pam!

Notes 0

Into the wild.

Into the wild.

Notes 0

Notes 0

Notes 0

Shoot!

Shoot!

Notes 0

Me l’he guanyat.

Me l’he guanyat.

Notes 1

Notes 0

Y punto.

Y punto.

Notes 0